Echosonda Simrad ES80


Simrad ES80 jest profesjonalną echosondą rybacką  z wiązką typu split-beam. 

Najnowsze innowacje w technologii komputerowej i przetwarzania sygnałów zostały wykorzystane do stworzenia wyrafinowanej, ale i intuicyjnej w obsłudze echosondy. Może ona pracować z częstotliwościami operacyjnymi od 10 do 500 kHz. Z odpowiednim przetwornikiem, ES80 może używać funkcji(„chirps”) w całym zakresie częstotliwości.

Transceiver szerokopasmowy (WBT) został zaprojektowany do zastosowań, w których wydajność jest najwyższym priorytetem. WBT posiada cztery kanały 500 W, które mogą pracować niezależnie z pojedynczymi wiązkami, lub razem z przetwornikiem wiązką.
Transceiver WBT jest zdolny do pracy na całym paśmie od 10 kHz do 500 kHz, ograniczone jedynie szerokością pasma przetwornika. WBT jest obsługiwany przez ES80 SW, i w zależności od ustawień może być używany w trybie wąskopasmowym lub szerokopasmowym. WBT jest zdolny do pracy w trybie CW, FM i a także sygnały zdefiniowane przez użytkownika.

O PRZETWORNIKACH


Ogólnie rzecz biorąc, każdy przetwornik firmy Simrad może być używany z ES80, tak długo, jak pracuje on w paśmie 10-500 kHz. Jednakże efektywna szerokość pasma będzie się różnić w zależności od przetworników.
Przetworniki kompozytowe Simrad mają większą szerokość pasma niż przetworniki oparte na elementach tonpilz. Z tego powodu, dla częstotliwości 50 kHz i wyższych zawsze zalecamy je z systemem ES80.

Zrzut ekranu pokazuje urządzenie Simrad ES80 ustawione do bliskiej kontroli ryb blisko dna. Mała ławica jest umieszczona w oknie powiększenia. Ujęcie zostało uprzejmie dostarczone przez Aegean Electronics, Grecja.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

Działanie z rozdzieloną wiązką
Formy impulsów FM (liniowe) i CW
Duży zakres dynamiki
Niski poziom szumów własnych
Wysoka szybkość pingów
Jednoczesna transmisja wszystkich częstotliwości
Kilka transceiverów może pracować jednocześnie
Szerokopasmowe przemiatanie częstotliwości („chirp”) w połączeniu z zaawansowanym przetwarzaniem sygnału daje wyjątkowo dobrą jakość echa
Definiowanie i zapisywanie własnych ustawień użytkownika
Łatwa obsługa z intuicyjnym interfejsem użytkownika
Przejrzyste i łatwo zrozumiałe dane echa

OPIS SYSTEMU

Simrad ES80 jest najnowocześniejszą echosondą typu „high end” z wiązką  „split-beam” na rynku profesjonalnego rybołówstwa. Oparty na ponad 60 latach badań i rozwoju w ścisłej współpracy z rybakami i wiodącymi naukowcami morskimi, ten szerokopasmowy system echosondy zastąpił słynne systemy ES60 i ES70.

Firma Simrad produkuje urządzenia do wyszukiwania ryb od ponad 65 lat. Nasza pierwsza echosonda z dzieloną wiązką , działająca na częstotliwości 38 kHz, pojawiła się na rynku w roku 1984. Szybko dołączył do niego system 70 kHz. Obecnie możemy zaoferować szeroki zakres częstotliwości operacyjnych, od 18 kHz stosowanych do wykrywania gatunków głębokowodnych, do 333 kHz stosowanych do znajdowania i pomiaru planktonu.

Simrad ES80 jest profesjonalną echosondą  piątej generacji dla światowej społeczności rybackiej. Najnowsze innowacje w technologii komputerowej i przetwarzania sygnału są wykorzystywane do stworzenia wyrafinowanej, lecz również intuicyjnej echosondy. Została ona zaprojektowana, aby zaspokoić rosnące potrzeby naszych wymagających klientów: „Najwyższa wydajność na każdej głębokości i łatwość obsługi”.

Simrad ES80 jest echosondą szerokopasmową. Może pracować z częstotliwościami operacyjnymi od 10 do 500 kHz. Z odpowiednim przetwornikiem, ES80 może wykorzystywać funkcję („chirps”) w całym zakresie częstotliwości. Daje to zwiększoną rozdzielczość na dłuższych zakresach.

Pierwotnie zaprojektowany dla echosond naukowych, ES80 może również oferować krzywą „odpowiedzi docelowej” (TS). Funkcja ta ułatwia określenie gatunku, na który patrzysz.

System echosondy jest modułowy i można zestawiać dowolne kombinacje transceiverów i przetworników, aby dopasować je do swoich celów. W typowej konfiguracji, ES80 składa się z:

Wyświetlacz
Procesor
Jeden lub więcej transceiverów
Przełącznik Ethernet (jeśli używany jest więcej niż jeden transceiver)
Jeden lub więcej przetworników jedno- lub dwuwiązkowych.
ES80 może współpracować z transceiverem ogólnego przeznaczenia (GPT), transceiverem szerokopasmowym (WBT) i transceiverem EK15.


Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Szczecin Poland; tel. +48 914310400
pl_PLPL