Echosonda wielowiązkowa Kongsberg EM712


Echosonda wielowiązkowa EM 712 jest drugą generacją systemu mapowania dna morskiego firmy Kongsberg Maritime o wysokiej do bardzo wysokiej rozdzielczości, który spełnia wszystkie odpowiednie standardy badawcze.

Konfiguracja systemu EM 712 może być dostosowana do wymagań użytkownika, pozwalając na wybór szerokości wiązki oraz trybów transmisji. Minimalna głębokość badania wynosi mniej niż 3 metry poniżej przetworników, a maksymalna głębokość to niezrównane 3600 metrów. Pokrycie toru (szerokość sondowania) wynosi obecnie ponad 3500 metrów. To prawie dwa razy więcej niż zasięg EM 710. Dalsze kluczowe postępy dokonane w EM 712 obejmują niskoszumowe przetworniki i elektronikę odbiornika, a także mniejszy i lżejszy kształt, co umożliwia bardziej elastyczną instalację na większej liczbie statków.

Wersje wielowiązkowej echosondy EM 712 Istnieją trzy podstawowe wersje echosondy wielowiązkowej EM 712, z których każda ma inny zasięg, jak następuje:

 • EM 712 — Wersja o pełnej wydajności
 • EM 712 S — Tylko formy impulsów CW
 • EM 712 RD — Tylko krótki impuls CW

Szybkość pomiaru 

Tak więc na głębokości 100 m, przy pełnej szerokości sondowania± 70 stopni, system ma 2 pingi na sekundę, czyli 4 profile sondowania. Maksymalna prędkość pomiaru przy zachowaniu 100% pokrycia dna wynosi wtedy 3,4 m/s lub 6,8 węzła. Zmniejszając szerokość sondowania do ± 55 stopni, szybkość pingowania zwiększa się do 3,4, a prędkość pomiaru można następnie zwiększyć do 11,5 węzła. Każdy profil sondujący składa się z 400 sondowań.

Cechy

 • Wysoka rozdzielczość
 • Szeroki zakres częstotliwości
 • FM CHIRP
 • Stabilizacja przechyłu, pochylenia i odchylenia
 • Ogniskowanie w bliskim polu
 • Wyświetlanie słupa wody
 • Obraz dna morskiego
 • Podwójne sondowanie
 • Modułowa konstrukcja
 • Opcje funkcji Rejestrowanie słupa wody
 • Dodatkowe wykrycia

Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Szczecin Poland; tel. +48 914310400
pl_PLPL