Fluorometr Valeport Hyperion


Seria czujników Fluorometr Hyperion zapewnia wysoką jakość pomiaru chlorofilu A i fluoresceiny w kompaktowej i wytrzymałej obudowie, idealne do zastosowań ROV i AUV.


Fluorometr Hyperion standardowo wyposażony w obudowę tytanową z możliwością wykonywania pomiarów do 6000m, zasilanie (9-30V DC), wysyłanie danych wyjściowych z prędkością do 32 Hz i komunikacja RS232.


Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Szczecin Poland; tel. +48 914310400
pl_PLPL