Hemisphere Crescent® GPS – Moduł OEM


Odbiorniki Crescent® firmy Hemisphere, który konstrukcja została oparta na zintegrowanych obwodach technologii (ASIC). Ustalają one nowe standardy wydajności, wszechstronności i jakości. Wysoki poziom aktualizacji, redukcja szumów, większa pamięć oraz duża wydajność procesora z możliwościami zaawansowanej konfiguracji umożliwiają wykorzystanie w bardzo zaawansowanych aplikacjach.

Podstawowe funkcje odbiornika Crescent GPS:
  • Technologia COASTTM zapewniająca zachowanie dokładości nawet przez 40 minut po utracie sygnału róźnicowego.
  • Funkcja e-Dif® udostępniana wyłącznie przez firmę Hemisphere, umożliwiająca uzyskiwanie dokładności pozycjonowania odpowiadającej tej z sygnałem różnicowym bez potrzeby posiadania zewnętrznego sygnału DGPS – idealna w rejonach gdzie występuje brak sygnału różnicowegu lub dostępny jest wyłącznie po wykupieniu subskrybcji. (Opcjonalnie)
  • Funkcja L-DifTM udostępniana wyłącznie przez firmę Hemisphere, umożliwiające osiąganie decymetrowych dokładności pozycjonowania w każdym miejscu – idealna na przykład w przemyśle rolniczym. (Opcjonalnie)
  • Niski pobór prądu – doskonale sprawdza się w urządzeniach przenośnych i zasilanych bateryjnie
  • Wyjątkowa wydajność w środowiskach z wykorzystaniem sygnałów różnicowych
  • Małe rozmiary ułatwiające integrację urządzenia

Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Szczecin Poland; tel. +48 914310400
pl_PLPL