Zakończenie wsparcia telefonów Globalstar z kartą SIM


Modele telefonów z kartą SIM tj. Telit, Ericsson, itd. Z dniem 01.03.2022, nie będą mogły być aktywowane w systemie Globalstar. Telefony aktywowane przed tą datą, będą nadal działać. Jednak nie możliwe będzie zawieszenie tych numerów. Rezygnacja wiąże się z ostateczną rezygnacją z systemu.


Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Szczecin Poland; tel. +48 914310400
pl_PLPL