Interfejs Valeport Data Telemetry


Rozwiązanie interfejsu komunikacyjnego firmy Valeport, oferuje transmisje danych za pomocą GPS/GPRS, UHF lub VHF. Urządzenie może być zasilane za pomocą baterii, przy krótko trwających badaniach lub za pomocą zewnętrznego zasilania. Współpracuje z większością produktów firmy Valeport, został zaprojektowany tak, aby zapewnić odbiór przesyłanych danych pomiędzy urządzeniami oraz używanym oprogramowaniem, jak również dla usług wyświetlania danych przez Internet takich jak PortLog z OceanWise w Wielkiej Brytanii. 


Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Szczecin Poland; tel. +48 914310400
pl_PLPL