JRC Fleet Broadband JUE-250


Najnowsze terminale łączności satelitarnej Inmarsat Fleet Broadband zapewniają łączność telefoniczną, SMS, faksową oraz szybki satelitarny transfer danych (do 284 kbps).

Terminal JUE-250 jest przeznaczony dla małych i średnich jednostek morskich. Zapewnia łączność telefoniczną, faksową oraz szybką transmisję danych do 284 kbps w tym gwarantowaną szybkość transmisji strumieniowej do 128 kbps.

Łączność telefoniczna poprzez słuchawkę VoIP gwarantuje niską cenę tej usługi, poniżej 0,5 USD/min.


Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Szczecin Poland; tel. +48 914310400
pl_PLPL