Kamery akustyczne DIDSON – Sound Metrics Inc


DIDSON Diver-Held 100m

Częstotliwość identyfikacyjna: 1,8 MHz

Częstotliwość wykrywania: 1,1 MHz

Głębokość: 100m

DIDSON 300m

Częstotliwość identyfikacyjna: 1,8 MHz

Częstotliwość wykrywania: 1,1 MHz

Głębokość: 300m

Oprogramowanie

Łatwe sterowanie i kontrola kamery

Wiele trybów przechwytywania danych

Indywidualne aplikacje


Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Szczecin Poland; tel. +48 914310400
pl_PLPL