Kartografia dla urządzeń marki SIMRAD


SIMRAD mapy

Przy pomocy darmowego konta GoFree, zapisane sondowania mogą być wykorzystane do tworzenia map Insight Genesis®.

Opcja ta przewiduje możliwość rozszerzenia pakietu o pobieranie danych od innych zalogowanych użytkowników.

 

Plusy korzystania z map Insight Genesis™.

– Zmiana pomiarów sonarowych w darmowe mapy.

– Pobieranie i przeglądanie map całego świata.

– Nielimitowana ilość tworzenia map, przechowywania czy odtwarzania.

– Umieszczenie sondowań  na jednej mapie.

– Kompatybilność ze stacjami nawigacyjnymi NSS evo 2, NSE evo3, NSO evo2 i GO XSE.

 

SUBSKRYBCJA PREMIUM INSIGHT GENESIS™

– Podgląd i ściąganie nakładek odnośnie twardości dna.

– Podświetlenie zakresów dna na stacjach nawigacyjnych NSS evo 2, NSE evo3, NSO evo2 i GO XSE.

– Opcja dzielenia się mapami ze społecznością.

 

C-MAP MAX-N

Mapy C-MAP MAX-N zapewniają dokładne dane, unikalne funkcje oraz specjalną zawartość.

Cechami map są:

– Wysokiej jakości mapy batymetryczne dla obszarów przybrzeżnych.

– Dynamiczne pływy i prądy.

– Wysokiej jakości zdjęcia lotnicze portów oraz dane niezbędne przy wejściu do portu.

– Informacje o marinach, o usługach świadczonych w portach.

– Informacje o obszarach chronionych i innych.

– Oznaczenie głębokości odcieniami szarości w celu łatwiejszej identyfikacji.

– Dostępne obszary Local i Wide. 

 

C-MAP MAX-N

Mapy MAX-N zapewniają dokładne dane mapy takie jak, obszary i kontury głębokości, pojedyncze sondowania, Sektory świateł, Wraki, Pomoce nawigacyjne, Przeszkody, Kotwicowiska, i inne, obszary dostępne w sprzedaży: Local i Wide.

 

NAVIONICS

Mapy Navionics oferują dodatkowe warstwy informacji. Między innymi zobrazowanie 3D, Obraz z satelity, Zdjęcia panoramiczne portów, dynamiczne pływy oraz prądy pływowe oraz wiele więcej. 


Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Szczecin Poland; tel. +48 914310400
pl_PLPL