Kołnierze mocujące


Kołnierze mocujące są dostępne w różnych kolorach,  wykonane z POM lub ABS oraz w stali nierdzewnej AISI 316.


Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Szczecin Poland; tel. +48 914310400
pl_PLPL