Kompaktowy żyrokompas światłowodowy OceanTools C-FOG


  • Wyświetlanie informacji o kursie, nachyleniu, przechyle i prędkości.
  • Szybki czas uruchomienia
  • Wyjścia szeregowe RS232 i RS485
  • Standardowe głębokości znamionowe od 500 m do 3000 m
  • Nigdy nie wymaga ponownej kalibracji

C-FOG to ultrakompaktowy i ekonomiczny podwodny światłowodowy żyrokompas pomiarowy (FOG) o dokładności wyznaczania kursu do 0,35° (w zależności od szerokości geograficznej) oraz dokładności  przechyłu do 0,05°. C-FOG nadaje się do wielu różnych zastosowań podwodnych i powierzchniowych, w tym do pomiarów podwodnych oraz orientacji pojazdów ROV i AUV. Jednoczesne podwójne wyjścia szeregowe zapewniają kompatybilność z systemem OceanFOG oraz systemami innych firm.


Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Szczecin Poland; tel. +48 914310400
pl_PLPL