Kompas magnetyczny MK2000S


Kompas magnetyczny MK2000S jest urządzeniem przeznaczonym dla jednostek powyżej 150GT. Posiada europejskie uznanie MED oraz innych instytucji.

Zalety kompasu magnetycznego:

– zredukowana praca przy montażu kompasu w stoczni

– wysoka wodoodporność peryskopu

– łatwa instalacja i demontaż peryskopu

– mała waga

– niskie napięcie przy oświetleniu kompasu

– metoda montażu przystosowana do różnych czujników


Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Szczecin Poland; tel. +48 914310400
pl_PLPL