Kompas magnetyczny MK2002S-W/ MK2000S-W


Kompasy magnetyczne MK2000S-W oraz MK2002S-W są urządzeniami przeznaczonymi dla jednostek poniżej 150GT. Posiadają europejskie uznanie MED oraz innych instytucji.

 

Zalety kompasu magnetycznego:

– zredukowana praca przy montażu kompasu w stoczni

– wysoka wodoodporność peryskopu

– łatwa instalacja i demontaż peryskopu

– mała waga

– niskie napięcie przy oświetleniu kompasu

– sposób montażu przystosowany do różnych czujników


Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Szczecin Poland; tel. +48 914310400
pl_PLPL