Kompas satelitarny SIMRAD MX575C/D


Kompas satelitarny MX575C/D

Zapewnia informację o kursie, prędkości i pozycji.

Dokładność kursu lepsza niż 0.5°. Poprawki systemu DGPS pobierane zarówno z systemu SBAS oraz ze stacji referencyjnych.

  • kompas może być używane na statku jako pierwsze źródło informacji o kursie
  • kompatybilny z serią SIMRAD MX420 i MX5XX
  • dokładność kursu lepsza niż 0,5°
  • odświeżanie kursu 1-20Hz
  • dokładność DGPS  <1.0m 95%
  • dokładność GPS <4.0m  95%
  • szybka gotowość do pracy
  • komunikacja z innymi urządzeniami NMEA0183

Tabela porównawcza z kompasem HS80

tabela_kompasw


Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Szczecin Poland; tel. +48 914310400
pl_PLPL