Kompasy i anteny Simrad


 

 

Kompas satelitarny GNSS Simrad HS75

Nowy lekki kompas satelitarny GNSS,przeznaczony na mniejsze jednostki, łodzie rybackie i patrolowe. Na statki nie objęte wymogami Konwencji SOLAS.

 

 

Kompas satelitarny GPS Simrad HS60

Kompas GPS, przeznaczony dla małych jednostek, charakteryzuje się niewielkimi rozmiarami. Bez uznania MED.

 

 

 

 

Kompas satelitarny Simrad HS80A z GLONASS

Kompas przeznaczony na wszystkie statki objęte Konwencją SOLAS, jako źródło informacji o kursie, ROT i pozycji.

 

 

Kompas satelitarny DGPS Simrad MX575D z GLONASS

Kompas przeznaczony na wszystkie statki objęte Konwencją SOLAS, jako źródło informacji o kursie, ROT i pozycji. Z poprawkami DGPS dla lepszej dokładności danych.

 

Kompas magnetyczny PRECISION-9 COMPASS

Kompas Precision-9 dostarcza informacje o kursie i ROT do autopilota, radaru i systemów nawigacyjnych Simrad, B&G i Lowrance.

 

Interfejs kursu Simrad CDI80

Skrzynka interfejsu używana do integracji czujnika kierunku kursu CD100A z siecią SimNet / NMEA2000.

 

 

Żyrokompas Simrad GC80

Żyrokompas z uznaniem MED, przeznaczony na standardowe jednostki.
 

 

 

Żyrokompas Simrad GC85

Żyrokompas z uznaniem MED, przeznaczony na szybkie jednostki

Żyrokompas Simrad RGC50

Żyrokompas przeznaczony dla małych jednostek.

 


Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Szczecin Poland; tel. +48 914310400
pl_PLPL