Kompasy marki Simrad


Kompas magnetyczny PRECISION-9 COMPASS

Kompas Precision-9 dostarcza informacje o kursie i ROT do autopilota, radaru i systemów nawigacyjnych Simrad, B&G i Lowrance.

 

Kompas satelitarny GPS Simrad HS60

Kompas GPS, przeznaczony dla małych jednostek, charakteryzuje się niewielkimi rozmiarami. Bez uznania MED.

Kompas satelitarny GNSS Simrad HS75

Nowy lekki kompas satelitarny GNSS,przeznaczony na mniejsze jednostki, łodzie rybackie i patrolowe. Na statki nie objęte wymogami Konwencji SOLAS.


Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Szczecin Poland; tel. +48 914310400
pl_PLPL