Komputer autopilota SIMRAD SG05


Wersja komputera SG05 Pro zapewnia kontrolę autopilota z paneli kontrolnych AP70 i AP80 do układów sterowania CANbus i może być wykorzystywany w ramach zatwierdzonego przez IMO zestawu autopilota.

Komputer SG05 Pro Autopilot jest idealny do łodzi motorowodnych i superjachtów wymagających systemów zatwierdzonych przez IMO. Zapewnia kontrolę autopilota z paneli kontrolnych AP70 i AP80 do układów ksterowania CANbus. Taki zestaw może być stosowany w ramach zatwierdzonego przez IMO systemu autopilota.

Komputer Simrad SG05 Pro Autopilot posiada 2 porty Simnet do łączenia za pośrednictwem kabla jako element całej sieci.

W sieciach opartych na mikro-C zastosowano kabel konwertera Simnet do kabla Micro-C (męski) 24005729.

Uwaga: uznanie IMO wymaga, aby w systemie był obecny komputer AC80S/A.


Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Szczecin Poland; tel. +48 914310400
pl_PLPL