Kongsberg Mesotech MS1000 jako sonar boczny


Sonar Kongsberg Mesotech MS1000 posiadający możliwość pracy jako sonar boczny.

Sonar skanujący

Sonar boczny


Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Szczecin Poland; tel. +48 914310400
pl_PLPL