Log SKIPPER DL21


 • Spełnia wymagania IMO MED-B
 • Dwuosiowy log prędkości wody (STW)
 • Niezależny log prędkości w jednej osi dopplerowskiej (STW)
 • Prędkość względem dna w dwóch osiach (SOG)
 • Funkcja dokowania jako standard (trzy osie w STW i SOG)
 • Wyświetlacz dotykowy
 • RMRS i CCS dostępne na życzenie
 • Odczyt temperatury morskiej z czujnika
 • Wyjście LAN i NMEA0183
 • Przyjazne dla użytkownika programowalne wyświetlacze i zintegrowane menu
 • W pełni automatyczne ustawienia
 • Zgodnie z nową rezolucją IMO MSC334(90)

DL21 Speed Log jest przeznaczony dla statków o tonażu powyżej 50.000 GT z jednoczesnym i niezależnym pomiarem prędkości po wodzie i prędkości nad dnem, aby spełnić wymagania MSC.334(90), poprawki do norm eksploatacyjnych dla urządzeń do urządzeń mierzących i wskazujących prędkość i odległość. SKIPPER DL 21 działa na zasadzie Dopplera, zapewniając Prędkość po wodzie (STW) i prędkość nad dnem (SOG) w 2 osiach.

Cechy:
1 x Czujnik z 2 niezależnymi dopplerowskimi rejestrami prędkości. DL1 +DL2
1 x Jednostka elektroniczna z wszystkimi wymaganymi I/O + nowa komunikacja IBS ready LAN.
2 x Wyświetlacze. DL2 (SOG) z ekranem dotykowym + DL1 (STW)Wyświetlacz kompaktowy.


Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Szczecin Poland; tel. +48 914310400
pl_PLPL