Log SKIPPER SD21 (SOG)


 • Spełnia wymagania IMO, MED-B
 • Prędkość nad dnem (SOG) w trzech osiach (tryb dokowania)
 • Prędkość dopplerowska po wodzie (STW) w jednej osi
 • Odczyt temperatury morskiej z czujnika
 • Wyjście NMEA 0183
 • Wyjście LAN
 • GPS, Glonas (SOG) i log prędkości dopplerowskiej (STW)

Specyfikacja logu:

 • Ilość osi: 3+1
 • Zakres prędkości  wzdłużnej +/- 99,9 Węzłów z Satlog, +/- Węzłów z doppler logu
 • Zakres prędkości poprzecznej +/-50 Węzłów z Satlog
 • Zasilanie: AC-115-230V 50/60Hz, DC-20-32V
 • Pobór prądu: Ekran 5W, jednostka 10W
 • Wodoszczelność: antena-IP66,
 • Wyjścia danych: 4x NMEA0183, 2x LAN
 • Wejścia danych 2xNMEA0183, 2x LAN

Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Szczecin Poland; tel. +48 914310400
pl_PLPL