Magnetometr holowany JW FISHERS PROTON 10


Urządzenie jest idealne do lokalizacji wielu celów, w tym aluminiowych łodzi, mosiężnych śmigieł, silników zaburtowych, stalowych kotwic, armat z brązu .

Cechą charakterystyczną tego impulsowego indukcyjnego wykrywacza metali jest jego zdolność do ignorowania minerałów w otoczeniu przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej czułości na wszystkie metalowe cele. Na działanie Pulse 10 nie mają wpływu minerały znajdujące się w słonej wodzie, koralowce, skały o wysokiej zawartości żelaza czy magnetyczny (czarny) piasek; wszystkie te czynniki powodują błędne odczyty w konwencjonalnych detektorach. Na zasięg detekcji nie ma również wpływu medium znajdujące się pomiędzy wykrywaczem metalu a metalowym celem. Wydajność nie ulega zmianie w przypadku wykrywania w powietrzu, wodzie, mule, piasku lub litym koralu.

System Pulse 10 zawiera 18-calowe urządzenie  z kablem o długości 150 stóp, łącznik holowniczy oraz jednostkę sterującą umieszczoną na górze. Jednostka sterująca posiada przełącznik wysokiej/niskiej czułości (do precyzyjnego wskazywania celów) oraz odczyty miernika i dźwięku wskazujące wykrycie metalowych obiektów. Opcje obejmują kabel holowniczy o długości 300 stóp, wysokościomierz UA-2 i wyjście danych USB, oprogramowanie Tracker oraz skrzydło do nurkowania głębokiego DDW-1. System jest zasilany przez dwie 12-woltowe baterie o łącznym poborze mocy zaledwie 8 watów.

Opcjonalny tablet Microsoft Surface® może być zamontowany w pokrywie skrzynki kontrolnej, eliminując potrzebę stosowania oddzielnego komputera przenośnego, co sprawia, że jest to „zgrabniejszy” pakiet.

Opcjonalne oprogramowanie Tracker 3 pokazuje ścieżkę łodzi podczas przemieszczania się nad obszarem poszukiwań wraz z kaskadowym wodospadem odczytów Pulse 10 i pozycją GPS powiązaną z każdym odczytem. Gdy cel zostanie wykryty, odczyty i współrzędne zmieniają kolor, dzięki czemu operator może szybko zorientować się, kiedy i gdzie cel został wykryty. W lewej dolnej części ekranu znajduje się graficzna reprezentacja ostatnich 1 minut do 1 godzin odczytów Pulsu 10. Gdy cel zostanie wykryty, linia podnosi się na wykresie. Oprócz danych Pulsu 10 i GPS, inne wyświetlane informacje to prędkość łodzi, kurs kompasu oraz ustawienia alarmowe. Mapa Trackera może zostać wyeksportowana jako obraz wraz z plikiem KML, co umożliwia łatwe nakładanie jej na inne programy do tworzenia map (jak pokazano powyżej). Wszystkie dane mogą być przechowywane na twardym dysku komputera lub na dysku twardym.


Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Szczecin Poland; tel. +48 914310400
pl_PLPL