Magnetometr holowany JW FISHERS PROTON 12


Najmocniejszy holowany wykrywacz metali firmy Fisher do wykrywania metali żelaznych i nieżelaznych.

Dzięki szerokości 24 stóp i głębokości 16 stóp wykrywacz ten zlokalizuje wiele różnych celów, w tym aluminiowe łodzie, mosiężne śruby napędowe, silniki zaburtowe, stalowe kotwice, armaty z brązu i sztabki złota. Jedną z kluczowych cech tego wykrywacza jest jednostka sterująca, która może przyjmować sygnały wejściowe z 3 cewek poszukiwawczych. Użycie trzech cewek zamiast jednej pozwala ekipie poszukiwawczej objąć trzykrotnie większy obszar przy takim samym nakładzie czasu, paliwa i siły roboczej.

Cechą charakterystyczną tego impulsowego indukcyjnego wykrywacza metali jest jego zdolność do ignorowania minerałów w otoczeniu przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej czułości na wszystkie metalowe cele. Na działanie Pulse 12 nie ma wpływu silnie zmineralizowana słona woda, koralowce, skały o wysokiej zawartości żelaza lub magnetyczny (czarny) piasek, które powodują błędne odczyty w konwencjonalnych detektorach. Na zasięg detekcji nie ma również wpływu medium znajdujące się pomiędzy detektorem a celem. Wydajność nie zmienia się w przypadku wykrywania w powietrzu, wodzie, mule, piasku lub litym koralu. Rzeczywisty zasięg detekcji podano w arkuszu danych technicznych.

System Pulse 12 zawiera cewkę poszukiwawczą o wymiarach 24 na 36 cali z kablem o długości 150 stóp, rybę holowniczą i jednostkę sterującą umieszczoną na górze. Jednostka sterująca posiada trzy zestawy przycisków sterujących, które umożliwiają jednoczesne holowanie do trzech cewek. Zarówno mierniki, jak i odczyty dźwiękowe wskazują wykrycie celu z każdej cewki z osobna. Opcje obejmują kable o długości do 500 stóp, wysokościomierz UA-2, interfejs wyjściowy danych USB, oprogramowanie Tracker oraz skrzydło do nurkowania głębokiego DDW-1. Wyjście danych USB umożliwia wyświetlanie i przechowywanie na komputerze danych odczytu Pulsu 12 wraz ze współrzędnymi pozycji GPS. System jest zasilany przez dwie baterie 12 V o łącznym poborze mocy zaledwie 12 W.

Opcjonalny tablet Microsoft Surface® może być zamontowany w pokrywie skrzynki kontrolnej, eliminując potrzebę stosowania oddzielnego komputera przenośnego, co sprawia, że jest to „bardziej elegancki” pakiet.

Opcjonalne oprogramowanie Tracker 3 pokazuje ścieżkę łodzi podczas przemieszczania się nad obszarem poszukiwań wraz z prezentacją odczytów Pulsu 12 i pozycją GPS powiązaną z każdym odczytem. Gdy cel zostanie wykryty, odczyty i współrzędne zmieniają kolor, dzięki czemu operator może szybko zorientować się, kiedy i gdzie cel został wykryty. W lewej dolnej części ekranu znajduje się graficzna reprezentacja ostatnich 1 minut do 1 godzin odczytów Pulsu 12. Gdy cel zostanie wykryty, linia podnosi się na wykresie. Oprócz danych z Pulsu 12 i GPS, inne wyświetlane informacje to prędkość łodzi, kurs kompasu i ustawienia alarmu. Na ekranie może być wyświetlanych obraz do 3 urządzeń.

Mapa Trackera może zostać wyeksportowana jako obraz wraz z plikiem KML, co umożliwia łatwe nakładanie jej na inne programy do tworzenia map. Wszystkie dane mogą być przechowywane na twardym dysku komputera lub na dysku twardym.


Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Szczecin Poland; tel. +48 914310400
pl_PLPL