Magnetometr Marine Magnetics Explorer


Explorer jest idealny dla:

Prace przybrzeżne, na płytkich wodach
Prace przybrzeżne, holowanie za sonarami bocznymi, AUV i ROV.
Badania geofizyczne na lądzie
Archeologia
Wykrywanie wraków
Mapowanie magnetyczne portów
Wykrywanie celów żelaznych w jeziorach, rzekach i estuariach

Explorer może być zasilany z jednego akumulatora samochodowego do 200 godzin.

Obsługa przez jedną osobę

3,8 kg (8,5 lbs) dla mag 6,9 kg (15 lbs) dla liny holowniczej o długości 50 m (164 ft)

Wysoka czułość bez ograniczeń eksportowych

Dzięki czułości czujnika 0,02 nT i czułości licznika 0,001 nT Explorer zachowuje wysoką czułość bez konieczności uzyskania pozwolenia na eksport.

Dokładność bezwzględna

Explorer zapewnia spójne, powtarzalne dane, którym można zaufać. Przy 0,1 nT jest o rząd wielkości dokładniejszy niż wszystkie konkurencyjne magnetometry.

2W Ultra niski pobór mocy

Explorer może być zasilany z jednego akumulatora samochodowego nawet przez 200 godzin.

Brak błędów kursowych

Bez względu na to, jak ustawione są nasze czujniki, kolejne linie pomiarowe idealnie do siebie pasują. Uzyskasz lepszą jakość map magnetycznych i nie stracisz tego, czego szukasz w niedopasowanych liniach pomiarowych. Błąd kursowy to przesunięcie w danych magnetyczne spowodowane zmianą kierunku z każdą linią pomiarową.

Brak czasu nagrzewania czujnika

Explorer działa natychmiast po włączeniu zasilania, niezależnie od temperatury wody.

Czujniki nie wymagają serwisowania

Nasze czujniki są wielokierunkowe, bezobsługowe i nie wymagają ponownego ustawiania ani kalibracji. Ponadto nie zawierają żadnych części zużywalnych ani toksycznych substancji chemicznych.


Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Szczecin Poland; tel. +48 914310400
pl_PLPL