Manetka sterowania nadążnego SIMRAD FU80


Urządzenie SIMRAD FU80 to zdalny kontroler, który współpracuje autopilotem SIMRAD z AP70 i AP80.

  • Wyświetlacz 35 mm x 25 mm
  • Typ zatwierdzony przez IMO
  • Dwie opcje montażu – pulpit i panel (kolor)
  • Sieć oparta na NMEA2000
  • Kompatybilny z urządzeniami z AP24, AP28, NSE, NSO

Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Szczecin Poland; tel. +48 914310400
pl_PLPL