MIDAS DWR Directional Wave Recorder


Kierunkowy rejestrator fali MIDAS DWR stanowi najbardziej ekonomiczne rozwiązanie w zakresie wymogów dotyczących kierunkowego monitorowania fali we wszystkich zastosowaniach na płytkich wodach przybrzeżnych.

MIDAS DWR oferuje szereg unikalnych funkcji, jak również standardowe dane bezkierunkowe dostępne w MIDAS WTR, MIDAS DWR wykonuje pełną pokładową analizę danych kierunkowych, pozwalając na uzyskanie w czasie rzeczywistym informacji kierunkowych w niezrównanej dokładności 2°.


Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Szczecin Poland; tel. +48 914310400
pl_PLPL