Miernik prądu Valeport Model 803 ROV


Model 803 został stworzony specjalnie do użytku razem z pojazdem podwodnym typu ROV oraz z innymi pojazdami. Zapewnia przesyłanie danych w rzeczywistym czasie dotyczących prędkości względem wody. Użyty razem z pojazdem wodnym ROV może wskazywać aktualną prędkość pojazdu lub może być wykorzystany do systemu TMS, wskazując pomiary lokalnych warunków pływowych. Aktualizacja pomiarów odbywa się, co sekundę. Oprogramowanie ROVLog™ umożliwia graficzną i liczbową wizualizację danych, z możliwością zapisu ich na dysku. 


Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Szczecin Poland; tel. +48 914310400
pl_PLPL