Mierniki prądów i pływów Valeport


Mierniki prądu

Mierniki tego typu są specjalnością firmy Valeport od momentu jej powstania w 1969 roku. Firma rozpoczęła produkcję przyrządów do pomiaru prędkości wody w londyńskiej Tamizie, od tego czasu nasza oferta się rozrosła, ale nasze doświadczenie w pomiarze przepływu prądu pozostaje niezmienne.

Model 106 Current Meter

Model 106 jest idealnym instrumentem do prac przybrzeżnych i przy ujściach rzek i innych lekkich prac pomiarowych.

MIDAS ECM

MIDAS ECM jest jednym z niewielu wieloparametrowych mierników prądu, który pozwala na operacje w czasie rzeczywistym na kilku tysiącach metrów kabla, jak również na autonomiczne prace.

Model 001 Flow Meter

Łatwość obsługi sprawia, że przepływomierz Valeport 'Braystoke’ Model 001 jest idealny do badań terenowych i nieocenionym narzędziem do pracy hydrometrycznej.

Model 002 Flow Meter

Łatwość obsługi sprawia, że przepływomierz Valeport 'Braystoke’ Model 002 jest idealny do badań terenowych i nieocenionym narzędziem do pracy hydrometrycznej.

Model 801- EM Flow Meter

Przepływomierze elektromagnetyczne Model 801 mierzą prędkość wody w kanale otwartym z wyjątkową dokładnością.

 

Model 803 – Miernik prądowy ROV

Zaprojektowany specjalnie do użytku z ROV-ami i innymi pojazdami podwodnymi, model 803 dostarcza pilotom w czasie rzeczywistym informacji o względnej prędkości wody.

Mierniki Pływów i rejestratory poziomu wody

Mierniki pływów dostarczają prawdopodobnie najważniejszych informacji ze wszystkich  – dokładnych informacji o pływie. Ma to kluczowe znaczenie dla operacji portowych, pogłębiania, pomiarów, rozmieszczenia oprzyrządowania i wielu innych zastosowań.

 VRS-20 Radar Level Sensor

Wiele problemów tradycyjnie związanych z pomiarem poziomu wody zostało rozwiązanych w impulsowym czujnikiem poziomu w paśmie K VRS-20.

miniTIDE

Valeport miniTIDE jest małym rejestratorem pływów, zaprojektowanym do krótkoterminowych wdrożeń podwodnych, idealnym do badań naukowych.

MIDAS WLR – Rejestrator poziomu wody

Zaprojektowany do długo- lub krótkoterminowych wdrożeń w środowisku morskim lub w miejscach, gdzie tradycyjny lądowy miernik pływów jest niepraktyczny, MIDAS WLR może być zacumowany w linii lub na dnie morskim.

MIDAS WTR – Rejestrator fali i przypływu

Jeden z najbardziej wszechstronnych, a zarazem łatwych w obsłudze rejestratorów fali ciśnieniowej dostępnych na rynku, MIDAS WTR Wave and Tide Recorder oferuje szybkie ładowanie danych, szybką wymianę baterii i intuicyjne oprogramowanie do obsługi.

MIDAS DWR – Rejestrator Fali Kierunkowej

Kierunkowy rejestrator fali MIDAS DWR stanowi najbardziej ekonomiczne rozwiązanie w zakresie wymagań dotyczących kierunkowego monitorowania fal we wszystkich zastosowaniach na płytkich wodach przybrzeżnych.

TideMaster Tide Gauge

Tidemaster to ekonomiczny sposób dokładnego rejestrowania wysokości wody, z dodatkową opcją zbierania danych meteorologicznych za pomocą ultradźwiękowego czujnika prędkości i kierunku wiatru.

TideStation – zestaw przenośny

Przenośne rozwiązanie pomiarowe do monitorowania czujników Tide, Met i innych, TideStation Portable jest umieszczone w dużej, wytrzymałej obudowie z tworzywa ABS.

TideStation – Zestaw stały

Wiodący w branży TideMaster Tide Gauge firmy Valeport stanowi rdzeń Tidestation, przynosząc techniki pomiaru ciśnienia, radaru i hybrydowej obserwacji pływów w połączeniu z interfejsami do innych systemów meteorologicznych i innych firm


Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Szczecin Poland; tel. +48 914310400
pl_PLPL