Model 001 Flow Meter Valeport


Model 001 Przepływomierz
Łatwość obsługi sprawia, że przepływomierz Valeport 'Braystoke’ Model 001 jest idealny do badań terenowych i nieocenionym narzędziem do pracy hydrometrycznej.


Zapewnia efektywną kosztowo i niezawodną metodę monitorowania przepływu w różnych środowiskach, w tym w wodach słonych, słodkich i ściekowych, od płytkich strumieni do pływowych dróg wodnych. Miernik korzysta z konstrukcji łożysk wirnika, które zapewniają niską prędkość progową i stałą wydajność. Wszystkie systemy, dostępne w wersji z brodzikiem lub z zawieszeniem, są dostarczane z jednostką wyświetlacza kontrolnego czasu rzeczywistego Model 0012B.


Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Szczecin Poland; tel. +48 914310400
pl_PLPL