Morskie rozwiązania marki Trimble


Obserwacja pod wodą i na powierzchni

Tu chodzi o lokalizację, lokalizację, lokalizację. Z morskimi systemami budowlanymi Trimble, nigdy nie będziesz musiał martwić się o swoją.

Trimble oferuje elastyczne, wysokowydajne systemy pozycjonowania, aby sprostać unikalnym potrzebom budownictwa morskiego, zarówno w prostych, jak i złożonych projektach. Nasze rozwiązania obejmują zarówno sprzęt, jak i oprogramowanie, i mogą być łatwo zintegrowane z systemami innych firm.

Sprzęt do podnoszenia


Efektywne zintegrowanie monitorowania obciążenia i wskazania dźwigu w procesach budowlanych przy jednoczesnej poprawie bezpieczeństwa na miejscu pracy.

Kontrola maszyn

Marka Trimble zapewnia dokładną wizualizację 3D w celu zwiększenia wydajności i zmniejszenia ilości przeróbek.

Oprogramowanie

Poprawa wydajności i efektywności w zastosowaniach związanych z budownictwem morskim, w tym w pogłębianiu, pracach dźwigowych, palowaniu i badaniach hydrograficznych.

Pomiary hydrograficzne

Rozwiązania pomiarowe Trimble dla budownictwa morskiego zapewniają dokładność i niezawodność, której potrzebujesz.


Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Szczecin Poland; tel. +48 914310400
pl_PLPL