Nadajnik wychylenia steru SIMRAD RF14XU


Nadajnik wychylenia steru informuje o sygnale, proporcjonalnym do kąta steru. Jest on zamontowany blisko trzonu steru, mechanicznie połączony z sterem za pośrednictwem łącza transmisyjnego w stosunku 1: 1.

  • Długa jednostka sprzężenia zwrotnego z połączeniem transmisyjnym.
  • Oddzielne wyjście danych dla wskaźników kąta steru.
  • Wymaga napięcia zasilania 24VDC.

Nadajnik wychylenia steru SIMRAD RF14XU
Jednostka sprzężenia zwrotnego RF14XU składa się z obudowy poliestrowej, odpornej na ogień oraz z uchwytu montażowego wykonanego z aluminium odpornego na działanie słonej wody. Zawiera wyłączniki krańcowe potencjometru i elektroniczny moduł napędowy.


Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Szczecin Poland; tel. +48 914310400
pl_PLPL