Nadajnik wychylenia steru SIMRAD RF45X


Nadajnik wychylenia steru średniej mocy SIMRAD RF45X . Urządzenie elektrycznie generuje sygnał o częstotliwości (modulowanej szerokości impulsu) dopasowany do wejścia J3XX (AP35 / AP50), ale może także wyprowadzić sygnał częstotliwości, który pasuje do autopilota AP45 i AP9 Mk3. Czujnik RF45X może również działać na 24V DC, gdy jest podłączony do systemu wskaźników steru .


Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Szczecin Poland; tel. +48 914310400
pl_PLPL