Skip to main content

Nowa wersja Qinsy 9.1.1


Z przyjemnością przedstawiamy Państwu wersję Qinsy 9.1.1

Wydanie 9.1.X mają na celu wyłącznie usuwanie błędów, ale mogą zawierać niewielkie poprawki kosmetyczne.

Wydania 9.X.0 zawierają nowe funkcje i poprawki błędów wydań 9.0.X.

W tej wersji 9.1.1 staraliśmy się szybko rozwiązać zgłoszone błędy z Qinsy 9.1.0 i jak najszybciej je udostępnić.

Informacje dla użytkowników wersji 8:

QINSy 8 zostaje zastąpiony przez Qinsy 9. Oznacza to, że wsparcie zakończy się 31 grudnia 2021 r.

 

 

Wsparcie dla QINSy 8

Co będzie działać przez cały czas:  

Obsługiwane są tylko wersje 8.18 lub wyższe. Zaleca się korzystanie z najnowszej wersji.

Poprawki będą zasadniczo dotyczyły tylko błędów krytycznych i blokujących. Mniej krytyczne błędy są również kandydatami do naprawienia, ale nie jest to gwarantowane.

Oprogramowanie zostanie przetestowane przez nasze protokoły testowe dla obecnych systemów operacyjnych.

Odpowiedzi na pytania dotyczące pomocy technicznej zostaną udzielone.

Szkolenie dla QINSy 8 do 31 grudnia 2021 r.

Wsparcie na stronie dla QINSy 8 do 31 grudnia 2021 r.

Koniec wsparcia

QINSy 8 osiągnie koniec wsparcia 31 grudnia 2021 r. Po tej dacie żadne poprawki nie będą dostępne.

Po tej dacie problemy związane z wersjami QINSy 8 nie będą przetwarzane. Odpowiedzi na pytania nie będą już udzielane.

Nie będzie zapewnione żadne szkolenie ani wsparcie na stronie.

Należy pamiętać, że wieczyste licencje QINSy 8 będą nadal działać.

Ulepszenia

Dostępny jest plan aktualizacji, skontaktuj się z działem sprzedaży, aby uzyskać nową licencję. Skontaktuj się z działem sprzedaży pod adresem

Wersja bazy danych (szablonu)

W tej wersji baza danych Qinsy został zaktualizowany i dlatego nie jest kompatybilny z poprzednimi wersjami. Dodano nowe rekordy, które nie są kompatybilne z poprzednimi wersjami.

Przed aktualizacją tworzona jest kopia zapasowa bazy danych szablonów w folderze Backup. Dane zapisane w Qinsy 9 nie są kompatybilne z poprzednimi wersjami.

Baza danych kopii zapasowej będzie miała rozszerzenie .db_backup. Aby użyć go ponownie z QINSy 8, skopiuj bazę danych szablonów z powrotem do głównego folderu bazy danych i usuń _backup z rozszerzenia.

QINSy vs Qinsy

Stara pisownia z 4 literami w nazwie nie będzie już używana. Odtąd przeliterujemy Qinsy. Jeśli zastanawiasz się, co oznacza skrót: Quality Integrated Navigation System.

Geodezja

Baza wiedzy zawiera dokumentację dotyczącą konfiguracji geodezji w nowej wersji Qinsy: Jak wykonać aktualizację geodezyjną z wersji 8.18.3 na 9.0.0

Instalatorzy

Wprowadzono pewne zmiany związane z zasobami geodezyjnymi QPS. W przypadku użycia poprzedniej wersji Qinsy instalator zatrzyma się i zasygnalizuje, że należy zainstalować nowy instalator geodezyjny 3.0.0.

Geodezyjny instalator QPS nadal musi zostać zainstalowany przed zainstalowaniem Qinsy.

Instalator waży teraz 1,7 Gb

Obsługa softlocka

Podobnie do tego, co było dostępne dla Qimery, teraz jest wsparcie dla softlocka w Qinsy. Licencje typu softlock były rygorystycznie testowane z Qimera i Fledermaus od ponad 1,5 roku, a my przeprowadziliśmy dodatkowe testy tej nowej metody licencjonowania w Qinsy, aby zapewnić, że będzie stabilna do użytku w trybie online. Do prób i tymczasowych prac, najczęściej używamy softlocków. Znacznie ułatwi to wydawanie licencji, ponieważ kod aktywacyjny softlock jest przesyłany pocztą elektroniczną. Użytkownicy nadal mogą prosić o klucze sprzętowe, ale w przypadku, gdy potrzebna jest bardzo szybka licencja, wówczas licencje na oprogramowanie typu softlock stanowią świetne rozwiązanie. Blokady programowe działają w następujący sposób: zostanie wysłany kod, który należy aktywować w Menedżerze licencji pod „Dodaj kod aktywacyjny”. W procesie aktywacji kontaktuje się z serwerem i aktywowana jest licencja.

W Menedżerze licencji można również dezaktywować licencję, aby softlock mógł zostać aktywowany na innym komputerze.

W przypadku serwerów licencji Qinsy nie obsługuje jeszcze blokady programowej, a klucz licencyjny serwera HASP jest nadal wymagany. Zostanie to zaimplementowane w przyszłej wersji.

Do aktywacji licencji softlock potrzebne jest połączenie internetowe. Następnie system licencjonowania będzie musiał uzyskać dostęp do Internetu co najmniej raz na 90 dni, w przeciwnym razie licencja zostanie dezaktywowana. Po 30 dniach od połączenia z Internetem system licencjonowania zacznie przypominać użytkownikom, że będą potrzebować połączenia z Internetem.

Nowe ikony i menu

Najczęściej używane aplikacje i wyświetlacze Qinsy zostały zaktualizowane o nowe ikony, aby zapewnić świeży i nowoczesny wygląd. Niektóre menu zostały zaktualizowane, aby pasowały do ​​innych produktów QPS.

Nowy typ pliku Dynamic Surface

Wprowadzono nowy typ pliku dla plików Dynamic Surface. Te pliki mają rozszerzenie * .surface i są obsługiwane w:

Qinsy 9.0,

Qimera 2.0

Fledermaus 8.0

Plik powierzchni utworzony w jednym z tych produktów można otworzyć i wykorzystać w innych produktach w celu stworzenia płynnego przepływu pracy.

Pliki Dynamic Surface z poprzednich wersji Qinsy zostaną automatycznie uaktualnione do plików * .surface przez Project Upgrader.

Survey Manager 64-bit

Wprowadzenie

W ramach naszej zmiany produktów podjęliśmy decyzję o zmianie nazwy Processing Managera na Survey Manager i uczynieniu go aplikacją 64-bitową (pamiętaj, że sama Qinsy pozostaje aplikacją 32-bitową). Głównym powodem zmiany nazwy jest to, że jest myląca, ponieważ przetwarzanie nie jest już głównym celem. W przeszłości intencją miał być rozwój z naciskiem na przetwarzanie. Wraz z wprowadzeniem Qimery kilka lat temu, Kierownik ds. Przetwarzania odszedł od tego pomysłu.

Co to znaczy?

Główną funkcją Survey Managera jest obsługa badań z następującymi funkcjami:

Sondowanie siatki

Planowanie nawigacji

Planowanie linii

Funkcjonalność CAD

Projektowanie

Modele z pionowym przesunięciem

Niektóre funkcje związane z przetwarzaniem będą jednak nadal dostępne, takie jak eksport i dostęp do Validator. Oznacza to, że obsługiwane będą istniejące przepływy pracy.

pl_PLPL