Oceantools MiniFOG


Urządzenie pozwalające na określanie pozycji i kierunku podczas prac prowadzonych pod wodą. Kompas charakteryzuje się łatwością użycia, niezawodnością oraz dużą dokładnością pomiarów.

  • komunikacja za pomocą RS232 i RS485
  • opcjonalne analogowe wyjście
  • wysokiej jakości wyświetlany obraz danych
  • pełen zapis i odtwarzanie danych z kompasu
  • brak potrzeby kalibracji

Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Szczecin Poland; tel. +48 914310400
pl_PLPL