Oceantools Ocean FOG3K Subsea Gyro


Urządzenie OceanFOG jest żyrokompasem działającym pod wodą, z szerokim zakresem zastosowań.  Należą do nich między innymi pomiary hydrograficzne, określanie pozycji pojazdu ROV i AUV oraz  wykonywanie podwodnych pomiarów. Czujnik charakteryzuje się:

  • wyjściami danych o kursie, pozycji (szerokość i długość geograficzna), prędkości, przyśpieszeniu, kołysaniu bocznym i wzdłużenym oraz nurzaniu.
  • szybką gotowością do pracy
  • portami RS232 i RS485
  • wysoką dokładnością pomiaru
  • pomiarem nurzania z wykorzystaniem częstotliwości 200Hz
  • dostępnością pionowej lub poziomej obudowy
  • brakiem potrzeby kalibracji

Podczas badań statycznych, urządzenie nie wymaga podłączenia zewnętrznych danych o pozycji. Natomiast podczas  pracy na poruszającym się statku należy podłączyć zewnętrzne źródło danych o pozycji.


Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Szczecin Poland; tel. +48 914310400
pl_PLPL