Oceantools OceanCOMP


Kompensator ciśnienia został stworzony, aby zrównoważyć różnicę pomiędzy ciśnieniem panującym wewnątrz układu hydraulicznego lub olejowego a otaczającą jego wodą.

  • dostępne wersje obudowy: aluminiowa oraz z tworzywa sztucznego
  • standardowe rozmiary 1.5L , 5L, 6.5L, 8L, 9.5L

Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Szczecin Poland; tel. +48 914310400
pl_PLPL