Oceantools OceanTILT


Czujnik wahań wzdłużnych i poprzecznych

Urządzenie jest niedrogim i kompaktowym rozwiązaniem, pozwalającym na uzyskanie dokładności do 0,1°. Do zalet czujnika należy:

  • zasięg pracy urządzenia od 1000m do 5000 m głębokości
  • możliwość pracy na głębokościach oceanicznych
  • zakres pracy do 180°
  • porty RS232 i RS485
  • dane wyjściowe w formacie ASCII
  • oprogramowanie Windows

Do urządzenia może być podłączony wyświetlacz przystosowany do pracy pod wodą oraz bateria.


Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Szczecin Poland; tel. +48 914310400
pl_PLPL