Oprogramowanie QPS Qastor


Qastor to pakiet precyzyjnego oprogramowania nawigacyjnego do pilotowania i dokowania. Dzięki możliwości aktualizacji informacji w czasie rzeczywistym, pozwala na najwyższe bezpieczeństwo na morzu. Qastor wyświetla wiarygodne i dokładne dane o pozycji i kierunku, dla optymalnego planowania, świadomości sytuacyjnej i bezpieczeństwa w celu wsparcia wszelkich operacji morskich – pilotowania, dokowania, obsługi statków, pozycjonowania platform wiertniczych, barek śródlądowych, operacji promowych, podejścia do tankowców i dokowania,  operacje holowników i wiele innych. Dostępne są również tryby dostosowane do cumowania tandemowego, bocznego i cumowania jednopunktowego.
Informacje w czasie rzeczywistym poprzez serwer, zwiększają świadomość sytuacyjną dzięki aktualizowanym pływom, prądom, wysokościom fal,
wiatrem i potwierdzonymi informacjami o ruchu pochodzącymi z centrum VTS.
Qastor jest niezależny od platformy i może być używany na komputerze stacjonarnym, tablecie lub telefonie komórkowym z systemem Windows lub iOS. Obsługiwane są operacje przewodowe lub bezprzewodowe. A dane mogą być wysyłane przez Wifi do urządzeń mobilnych dla optymalnej elastyczności klienta.
Qastor wyświetla w czasie rzeczywistym prędkość statku, kierunek, kurs nad dnem i prędkość zwrotu. Formaty ENC obejmują:
S-57, Primar, C-MAP, ARCS, DENC i bENC. Przewidywanie ścieżki statku oparte są na zdefiniowanym przez użytkownika okresie czasu na podstawie prędkości, kursu nad dnem. Najbliższy punkt podejścia dla wszystkich celów VTS i AIS jest wyświetlany. 

Qastor 3

 

Dodatek do dokowania
Dostępne z:
Qastor

 

Połącz się z serwerem

 

Dodatek DUKC
Dostępny z:
Connect Server

 

Dodatek Hydro/Meteo
Dostępny z:
Connect Server

Dane na żywo Dodatek
Dostępne z:
Connect Server

Wyświetlacz nawigacyjny pokazujący pozycję statku do nawigacji wektorem prędkości nad dnem i przewidywaniem ścieżki, które jest interaktywne z
z załadowaną mapą. ENC są automatycznie aktualizowane w oparciu o zanurzenie statku i
prześwit pod stępką. Qastor pozwala na podłączenie do źródła danych AIS dla wizualizacji i interakcji z AIS.

Dodatek Docking pozwala na przełączenie wyświetlacza w tryb dokowania lub podejścia do śluzy.
Tryb podejścia, z wektorami prędkości pokazywanymi od dziobu i rufy a także odległości do ścian nabrzeża lub śluzy oraz wskaźniki prędkości z ramion dziobu i rufy.

Serwer Connect pozwala na połączenie pilota przez Internet z natychmiastową informacją w celu zwiększenia świadomości sytuacyjnej pilota. A Standardową funkcją Serwera Connect jest udostępnianie informacji takich jak pliki adnotacji i najnowsze aktualizacje ENC dostarczane przez portowe biuro hydrograficzne.

Dodatek DUKC pozwala na dokładną wizualizację obszarów, w których można i nie można płynąć, w oparciu o dynamiczny prześwit pod stępką statku. Dodatek ten działa w połączeniu z oprogramowaniem OMC DUKC® , które bierze pod uwagę prędkość oraz typ i rozmiar statku.

 

Dodatek Hydro/Meteo wyświetla informacje hydro- i meteorologiczne LIVE informacje takie jak wysokość fali, kierunek i prędkość prądu, kierunek i prędkość wiatru
kierunek i prędkość wiatru, itp. Wyświetlane właściwości zależą od czujników, które są połączone z serwerem Connect.

Dodatek -Dane na żywo umożliwia wizualizację w czasie rzeczywistym zatwierdzonego obrazu ruchu dostarczonego przez centrum VTS. Informacje te są wyświetlane jako cele AIS w Qastorze i umożliwiają porównanie informacji o celach AIS i VTS.


Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Szczecin Poland; tel. +48 914310400
pl_PLPL