Pakiet monitorowania położenia OceanTools AMP


Pakiet do monitorowania wysokości

  • Inklinometr OceanTILT i wyświetlacz OceanDISP
  • Zestaw akumulatorów OceanCELL
  • Główny włącznik/wyłącznik C-Switch
  • Opcje montażu na stabie metrologicznym lub płycie V
  • Standardowa głębokość 3000 m

AMP jest precyzyjnie zaprojektowanym, samodzielnym pakietem łączącym kilka produktów OceanTools w solidnej ramie, aby stworzyć zintegrowany podwodny system pomiaru nachylenia.

Sercem AMP jest bardzo precyzyjny dwuosiowy inklinometr OceanTILT oraz podwodny wyświetlacz matrycowy LED OceanDISP o wysokiej widoczności, umieszczony w tej samej ramie obudowy podwodnej. AMP zawiera zintegrowany pakiet akumulatorów OceanCELL-12, który eliminuje potrzebę podłączania przewodu na powierzchni, oraz podwodny przełącznik C-Switch do odłączania zasilania od inklinometru i wyświetlacza, gdy nie są używane.

Urządzenie może być ustawione poziomo na statywie metrologicznym lub podstawie magnetycznej, może też być ustawione pionowo przy użyciu uchwytu i gniazda na płytę V. Uchwyt narzędziowy typu „rybi ogon” na szczycie ramy sprawia, że urządzenie może być rozmieszczane i odzyskiwane przez ROV. Zastosowania AMP obejmują instalację kolektorów podmorskich, kotwic ssących, ram i innych struktur podwodnych.


Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Szczecin Poland; tel. +48 914310400
pl_PLPL