Pilotowy system nawigacyjny


Portowy Pilotowy System Nawigacyjny PPNS jest urządzeniem przeznaczonym do wspomagania procesu nawigacji na ograniczonych akwenach morskich i portowych. System składa się z dedykowanych map nawigacyjnych, podsystemu pozyskiwania danych oraz układów przetwarzających.
System PPNS nie zastępuje mapy nawigacyjnej (papierowej czy elektronicznej), jest jedynie narzędziem wspomagającym manewrowanie.

Zastosowanie urządzeń PPNS zwiększa bezpieczeństwo żeglugi na danym akwenie umożliwiając nawigację i ma­newrowanie w trudnych warunkach hydrometeorologicznych.

Systemy PPNS produkowane są w dwóch wersjach: stacjonarnej i przenośnej.

Urządzenia stacjonarne są przewidziane do zastosowania na promach morskich lub innych ty­pach statków pracujących na określonej linii. Są one podłączane do pracujących tam systemów ECDIS lub w przypadku ich braku do systemów pozycjonowania i określania kierunku. Ponadto wprowadzane są informacje o rozmiarach i zanurzeniu jednostki, o wychyleniu steru i śruby nastawnej oraz o kierunku i sile wiatru. Te dodatkowe informacje są pomocne przy wykorzystywaniu funkcji predykcji symulującej zachowanie się statku przed wykonaniem zamierzonego manewru.

Urządzenia przenośne służą do wykorzystania przez pilotów morskich podczas obsługi statków podlegających pilotażowi (będą one na wyposażeniu pilotów morskich).

Nazwa parametru

Wartość parametru i jednostki miary

 

Stacjonarny PNS

Przenośny PNS

Wymiary i waga systemu

Bez ograniczeń

Walizka, waga ok. 8 kg

Rodzaj pracy

Ciągły

Ciągły

Autonomiczny czas pracy

Bez ograniczeń zasilanie z sieci okrętowej

12 godzin, zasilania z własnych akumulatorów

Wykonanie systemu

Standard morski uznany przez PRS

Standard morski uznany przez PRS

Rodzaj urządzeń pozycjonowania

DGPS lub EGNOS, żyrokompas, log

DGPS lub EGNOS

Dokładność określenia położenia wodnicy

±3 m

±5m

Rodzaje zobrazowania

Wg osi toru, wg brzegu, wg. North

Wg osi toru, wg brzegu, wg. North

Systemy predykcji

Automatyczne wprowadzanie nastaw sterów i maszyn. Szczegółowy model ruchu identyfikowany 40 parametrami.

Ręczne wprowadzanie nastaw sterów i maszyn. Ogólny model ruchu statków identyfikowany 5-10 parametrami.

Horyzont czasowy predykcji

Zmienny do 5 minut

Zmienny do 5 minut

Dokładność predykcji

Do 10%

Do 20%

Urządzenie prezentacji informacji

Ekran PC

Ekran notebooka lub palmtopa

System wspomagania decyzji nawigatora

Zastosowanie systemu dynamicznej domeny statku

Zastosowanie systemu dynamicznej domeny statku

 


Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Szczecin Poland; tel. +48 914310400
pl_PLPL