Ploter nawigacyjny OLEX


OLEX jest to unikalny ploter rybacji, który doskonale nadaje się do nawigacji oraz tworzenia i wyświetlania bardzo realistycznych map dna morskiego. Został opracowywany i produkowany przez norweską firmę OLEX AS. Program korzystając z danych pochodzących z pokładowej echosondy oraz odbiornika GPS gromadzi szczegółowe informacje dotyczące dna morskiego nieustannie je aktualizując podczas każdego przejścia nad danym rejonem. Wynik wyświetlany jest na ekranie jako realistyczny obraz 3D dna morskiego. OLEX podczas pracy może wykorzystać komercyjne mapy S-57, C-MAP WGS84 lub PRIMAR. Oprogramowanie posiada też funkcję określania twardości dna wykorzystywaną przy współpracy z echosondą SIMRAD ES60. OLEX potrafi współpracować również z większością popularnych echosond wielowiązkowych w tym z echosondą WASSP przeznaczoną głównie dla rybaków.


Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Szczecin Poland; tel. +48 914310400
pl_PLPL