Podwodna sonda do pomiaru temperatury OceanTools C-Temp


  • Zakres pomiarowy od 0 do 50°C
  • Dokładność 0,1°C
  • Głębokość 3000m
  • Wyjście danych szeregowych RS232

Sonda temperatury C-Temp firmy OceanTools jest kompaktowym i prostym w użyciu systemem pomiarowym o dokładności 0,1°C. Szeroki zakres napięcia roboczego, dopuszczalna głębokość 3000 m oraz proste wyjście danych RS232 ułatwiają współpracę z systemami ROV, pakietami monitorowania temperatury wody morskiej, dataloggerami i innymi systemami akwizycji danych.


Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Szczecin Poland; tel. +48 914310400
pl_PLPL