Pojazd podwodny AUV Subsea Tech Torpedo


Torpedo AUV jest autonomicznym pojazdem podwodnym zaprojektowanym specjalnie do inspekcji wewnętrznych rurociągów i tuneli na dystansie do 5000m.
Pojazd jest wyposażony w przednią kolorową kamerę wideo HD ze zintegrowanym oświetleniem LED i może być również wyposażony w różne inne czujniki, takie jak sonar wielowiązkowy (obrazowanie akustyczne) i profiler akustyczny.
Pojazd jest podłączony do powierzchni za pomocą kabla Dyneema o średnicy 2,1 mm, co umożliwia jego odzyskanie i pomiar pokonanego dystansu za pomocą odometru umieszczonego na wciągarce elektrycznej.

ZAPORY I BUDOWLE WODNE


Torpedo umożliwia wizualną i sonarową inspekcję zalanych rur na poziomie zapór i innych obiektów energetycznych (elektrownie jądrowe i cieplne), takich jak ujęcia wody, zastawki lub rury spustowe. Dzięki swojemu kształtowi i zredukowanej szerokości/wysokości, Torpedo umożliwia inspekcje wewnętrzne rur od DN 500.

OFFSHORE O&G

Torpedo, pierwotnie zaprojektowane dla projektu przemysłowego w sektorze O&G, umożliwia wewnętrzne inspekcje rurociągów naftowych przed oddaniem ich do użytku lub podczas operacji konserwacyjnych. Użyto go do zlokalizowania z dużą dokładnością niektórych defektów znajdujących się w odległości kilku kilometrów od miejsca wejścia do rury.

WODA PITNA / ŚCIEKI / WODY BURZOWE


Sektory wody pitnej i sanitarne wykazują wiele zastosowań dla Torpedo, które może przeprowadzać inspekcje rur wewnętrznych na dużych odległościach, unikając w ten sposób długich i żmudnych operacji związanych z odzyskiwaniem systemu wzdłuż studzienek.


Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Szczecin Poland; tel. +48 914310400
pl_PLPL