Pojazd podwodny ROV Subsea Tech Tortuga


ROV Tortuga to podwodny robot inspekcyjny, przeznaczony do pracy na głębokości  do 500 m. Każdy z 4 poziomych pędników wytwarza ciąg o sile 17 kgf i jest wyposażony w unikalny system kontroli azymutu, który pozwala na operowanie ROV-em w warunkach silnego prądu o prędkości do 4 węzłów, niezależnie od kierunku. Tortuga jest najlepszym pojazdem do inspekcji podwodnej w trudnych warunkach operacyjnych.

Offshore

Pojazd podwodny Tortuga została początkowo zaprojektowana do podwodnych misji inspekcji, czyszczenia i monitorowania tradycyjnych obiektów O&G (FPSO, platformy, pławy) oraz morskiej infrastruktury odnawialnych źródeł energii (turbiny wiatrowe, itp.). Jej moc pędników, pozwala wytrzymać silne prądy i silne fale, co pozwala na operacje do głębokości 500 m, nawet w warunkach pływów. Wyposażona w kamery Full HD i oferująca dużą ładowność dla integracji czujników i oprzyrządowania, Tortuga doskonale nadaje się do GVI/CVI, UWILD, badania i usuwania narośli morskich, badań NDT (pomiary CP, FMD i WT) oraz modelowania akustycznego 3D na powierzchniach pionowych, anodach, rurociągach, linach cumowniczych, kadłubach, pływakach i każdej innej infrastrukturze podwodnej. Lekka i kompaktowa Tortuga zapewnia łatwe uruchamianie/wycofywanie przez tylko 2 operatorów i minimalną niezbędną powierzchnię pokładu.

Obrona

Pojazd podwodny Tortuga jest rozwiązaniem dla władz, które poszukują solidnego i niezawodnego podwodnego pojazdu inspekcyjnego, szybkiego i łatwego do rozmieszczenia oraz zdolnego do działania w zmiennych warunkach prądów i widoczności. Jego wszechstronność pozwala na wykonywanie bardzo różnych misji, takich jak kryminalistyka/poszukiwanie obiektów, inspekcja kadłuba statku lub wsparcie nurków w działaniach przeciwminowych i szkoleniach.

Ekran dedykowany sonarowi wielowiązkowemu na panelu kontrolnym oraz uchwyt montażowy na pojeździe oferują w pełni zintegrowane i przyjazne dla operatora rozwiązanie obrazowania akustycznego. Dzięki temu misje mogą być realizowane nawet w warunkach zerowej widoczności.

Nadaje się do operacji śródlądowych, portowych, przybrzeżnych i morskich, Tortuga jest bierze udział w codziennych misjach w następujących instytucjach: Marynarka Wojenna, Straż Przybrzeżna, Służba Celna, Policja, Ochrona Cywilna, Władze Portowe, itp.

Budowle

Aktywa cywilne, takie jak elektrownie wodne, wodociągi, kanalizacja i odwadnianie, wymagają intensywnego i regularnego monitorowania w celu zapewnienia ich integralności i normalnego funkcjonowania przez lata. Inspekcja struktur podwodnych i zalanych obszarów zamkniętych jest czasem bardzo trudna ze względu na trudny dostęp, duże odległości do pokonania i warunki pracy (silny prąd, słaba widoczność). Tortuga radzi sobie ze wszystkimi tymi ograniczeniami: duża siła ciągu, zintegrowane rozwiązanie obrazowania akustycznego, kompaktowość i kompatybilność ze światłowodami. Jej unikalne cechy oferują możliwości dalekiego zasięgu w obszarach zamkniętych, takich jak rury, od średnicy 800m i do odległości 3000m.

Tortuga może być wyposażona w wiele czujników i oprzyrządowania dla bardzo różnych misji, od inspekcji zapór wodnych po profilowanie tuneli 3D.


Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Szczecin Poland; tel. +48 914310400
pl_PLPL