Programowalny podwodny wyłącznik ciśnieniowy OceanTools SmartSWITCH


  • Przedłuża żywotność pakietów baterii podwodnych
  • Działa na głębokości do 6000 m
  • Zasilanie i przełączanie 9-30VDC w standardzie
  • Opcjonalne przełączanie AC

Przełącznik ciśnieniowy SmartSWITCH przedłuża żywotność podwodnych zestawów baterii poprzez dostarczanie energii do urządzeń podwodnych tylko wtedy, gdy osiągnięta zostanie wymagana głębokość robocza. Włącza zasilanie po dotarciu na określoną głębokość i może je wyłączyć na innej, określonej głębokości. Może to znacznie wydłużyć żywotność podwodnych zestawów baterii.

SmartSWITCH składa się z mikroprocesorowego zestawu elektroniki sterującej i przełączającej oraz przetwornika ciśnienia i temperatury, umieszczonych w tytanowej obudowie, która jest przystosowana do pracy na głębokości do 6000 metrów. Urządzenie pobiera energię z podłączonego pakietu baterii lub może być zasilane z innego źródła.

Urządzenie jest programowane za pomocą oprogramowania konfiguracyjnego poprzez interfejs szeregowy RS485. Można ustawić głębokość włączenia i wyłączenia (ciśnienia), a działanie systemu może być testowane przed wdrożeniem. Zastosowania obejmują zasilanie kamer, oświetlenia i oprzyrządowania podwodnego.


Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Szczecin Poland; tel. +48 914310400
pl_PLPL