Przetwornik AIRMAR DX900


Pierwszy na rynku przetwornik komunikujący się za pomocą Bluetooth®,

Główne cechy:
• Mierzy prędkość poprzeczną i wzdłużną, która natychmiast oblicza parametry wiatru i prądu bez opóźnień. 
• Przetwornik przelicza prędkość, głębokość i temperaturę wody, nie posiada ruchomych części
• Wykorzystanie istniejącej obudowy P617V AIRMAR
• Udostępnianie danych za pośrednictwem nowej aplikacji AIRMAR CAST ™ 
• Opcja danych odnośnie przechyłu i trymu. 


Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Szczecin Poland; tel. +48 914310400
pl_PLPL