Przewodnik po systemie AIS


Co to jest system AIS?

Automatic Identification System (AIS) jest międzynarodowym systemem opracowanym przez Międzynarodową Organizację morską w skrócie IMO.

System pozwala na wymianę niezbędnych danych między statkami za pośrednictwem fal radiowych. Dane wysyłane pomiędzy statkami oraz stacjami brzegowymi, możemy podzielić na trzy typy:

  • dane statyczne – ilość pasażerów na daną podróż, zanurzenie, ładunek, port przeznaczenia, itd.
  • dane dynamiczne- kurs, prędkość, pozycja, itd.
  • dane identyfikacyjne jednostki – numer MMSI, nazwa statku, Call sign,

Na rynku dostępne są dwa typy urządzeń, w zależności od wielkości jednostki. Przepisy IMO dla dużych statków, wymagają posiadania na burcie statku, transponderów AIS klasy A, które charakteryzują się większą mocą oraz ilością przesyłanych informacji. Na mniejsze jednostki lepszym rozwiązaniem są urządzenia klasy B , znacznie tańsze bez certyfikatu MED. Wśród urządzeń wyróżniamy:

  • Transpondery klasy A – przeznaczone dna duże jednostki, objęte konwencją SOLAS. Urządzenia posiadają uznanie MED.
  • Transpondery klasy B – przeznaczone na mniejsze jednostki, bez wymogu posiadania transponderów klasy A. Urządzenia znacznie tańsze, bez uznania MED.
  • Odbiorniki AIS- urządzenia służące tylko do odbioru informacji od innych stacji, bez możliwości nadawania.
  • Rozdzielacze antenowe – splitery- urządzenia pozwalające na użycie na jednostce jednej anteny zarówno do radiotelefonu VHF jak i odbioru, lub odbioru i nadawania informacji AIS. Rozwiązanie polecane jedynie dla jednostek z ograniczonym miejscem na montaż drugiej anteny.

Zaletami systemu są:

W wypadku żeglugi blisko brzegu, radar nie jest w stanie wykryć obiektów znajdujących się za przeszkodą jaką stanowi na przykład ląd. Nakładanie danych AIS na obraz radarowy jest również doskonałą pomocą podczas prowadzenia nawigacji, umożliwiając lepszą obserwację. Ułatwia także, żeglugę podczas ograniczonej widoczności, przy zredukowanych zdolnościach obserwacyjnych nawigatora.

Jakie urządzenia są dostępne na rynku?

  • Transpondery z wyświetlaczem- urządzenia kompletne z reguły w zestawie z anteną GPS oraz kablem, do całego systemu należy zakupić antenę VHF oraz kabel.
  • Transpondery, odbiorniki, rozdzielacze antenowe w postaci black box – do podłączenia z komputerem lub monitorem. Urządzenie wymaga dokupienia anten i okablowania.
  • Nadajniki AIS SART- do użycia w niebezpieczeństwie, umożliwiają szybką lokalizację statku znajdującego się w niebezpieczeństwie.

Śledzenie obiektów możliwe za pośrednictwem strony internetowej na portalu https://www.marinetraffic.com/pl/

 


Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Szczecin Poland; tel. +48 914310400
pl_PLPL