QPS Fledermaus


Fledermaus jest potężnym systemem interaktywnej wizualizacji danych 3D, używanym do różnych zastosowań, w tym do oceny oddziaływania na środowisko, górnictwie, geologii i badaniach naukowych.

Innowacyjne funkcje eksploracji danych, w tym ShiftScape TM silnik renderowania i Bat (urządzenie wejściowe 3D), pozwalają na intuicyjne przeglądanie danych przestrzennych.

Obsługuje szeroką gamę standardowych formatów, umożliwiając bezpośredni import danych do scen 3D. Typy obiektów, takie jak cyfrowe mapy terenu, chmury punktów, linii, wielokątów, zdjęcia satelitarne, itp. mogą być jednocześnie ładowane i analizowane w jednej scenie. Ze względu na elastyczność zorientowanej obiektowo architektury programu, Fledermaus może być łatwo dostosowany do współpracy z wieloma dodatkowymi modułami wizualizacji.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat oprogramowania Fledermaus, pełna dokumentacja jest dostępna w Internecie. Dostępny jest również darmowy program służący do podglądu plików o nazwie iView3D.

Funkcje

 • Automatycznie wyświetlanie skali w systemie od high-end do low-ends przy użyciu silnika renderowania ShiftScape TM.
 • Wiele danych przestrzennych o różnych rozdzielczościach może być wizualizowanych i interaktywnie przeglądanych w tym samym czasie.
 • Zintegrowane wsparcie dla bardzo dużych zestawów danych.
 • Wszystkie zestawy danych w scenie 3D mogą mieć odniesienia geograficzne.
 • Użytkownicy mogą interaktywnie odpytywać zbiory danych, aby wybrać współrzędne profilów i pomiarów.
 • Zaawansowana architektura zorientowana obiektowo umożliwia łatwą integrację nowych typów danych w systemie.
 • Poszukiwania mogą być rejestrowane i wykorzystywane do tworzenia filmów z sesji eksploracji danych.
 • Dysponując odpowiednim sprzętem graficznym możemy wyświetlać wizualizacje w formie 3D stereo.
 • Oprogramowanie i pliki danych mogą być wykorzystywane w całej gamie platform komputerowych od laptopów po potężne systemy wizualizacji.

Typy danych

 • Numeryczne mode terenu.
 • Sejsmiczne dane podpowierzchniowe.
 • Obrazy, takie jak mapy, plany, zdjęcia lotnicze oraz zdjęcia satelitarne.
 • Zdjęcia takie jak płaskie geo-referencyjne płaszczyzny 2D, nanoszone na podłoże lub obrazy pionowe.
 • Pomiar płaszczyzn i sieci.
 • Format CAD DXF.
 • Modele 3DS lub pliki OBJ.
 • Animowane powierzchnie.
 • Dane ArcView (shape files, grids, and imagery).
 • Dane pochodzące z różnych sonarów wielowiązkowych i formaty procesingu – GSF, CARIS HDCS, SHOALS, HTF, and ASCII.

  Ilość danych

 • Zintegrowane wsparcie dla bardzo dużych zestawów danych.
 • Wielkość zbioru danych nie jest ograniczona przez oprogramowanie.

  Przetwarzanie danych

 • Oprogramowanie pozwala na importowanie danych sondażowych z wielu formatów w tym ASCII xyz i GMT GRD / NetCDF, Etopo2 i 5, USGS DEM, bazy danych NOAA Gravity, Grass, binarnych danych rastrowych, DTED, ArcView, ERMapper, i wiele innych.
 • Z łatwością można dodawać nowe formaty danych.
 • Powierzchnie są kolorowane kodami wysokości, głębokości lub jakimkolwiek innym atrybutem (takim jak zdjęcia), które mogą być nanoszone w DTM.
 • Contour generation and output including labels. Generacja konturu i wyjście zawierają etykiety.
 • Narzędzie Gradient.
 • Narzędzie obliczania różnicy powierzchni i objętości.
 • Narzędzie Histogram.
 • Możliwość tworzenia wyjściowych plików ASCII XYZ siatki powierzchni i linii obiektów.
 • Możliwość tworzenia wyjściowych plików obrazów, arkuszy mapy i filmów.
 • Manipulowanie georeferencyjnymi obrazami z możliwością wycinania, zmiany rozmiaru itp.

Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Szczecin Poland; tel. +48 914310400
pl_PLPL