QPS QINSy ENC


Proszę sobie wyobrazić pilotowanie DZISIAJ kontenerowca o długości 398m w celu wprowadzenia go do portu wykorzystując mapy ENC zaktualizowane o dane sondażowe zebrane WCZORAJ. Czyż nie jest to marzenie wszystkich agencji produkujących mapy ENC?

Projekt Qinsy ENC jest rozwinięciem kolejnego produktu ENC. System jest zaprojektowany aby również
służyć jako:

• Magazyn do dystrybucji danych z pomiarów głębokościowych dla różnych klientów, zapewniający niezależność formatu, odniesienie  poziome i pionowe,  możliwość przechowywania historii danych nawet do 10 lat

• Utrzymanie płynnego źródła danych niezależnie od intensywności użytkowania

• Sprzęt do przechowywania innych typów danych jak np. ADCP

• Połączenie z istniejącą już bazą danych GIS, aby uniknąć konieczności utrzymywania tych samych obiektów w wielu systemach lub miejscach przez różnych użytkowników

Aby spełniać z powodzeniem postawione wymogi znacznie przewyższające ENC, system został podzielony na dwa główne komponenty: Survey Database, Nautical Database. Są to dwie oddzielne przestrzenne bazy danych działające niezależnie od siebie.


Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Szczecin Poland; tel. +48 914310400
pl_PLPL