QPS QINSy


Kompleksowy pakiet oprogramowania umożliwiający zbieranie danych batymetrycznych, danych z sonaru i magnetometru. Pozwalający na przetwarzanie tych danych, tworzenie map, w tym tworzenie nawigacyjnych map elektronicznych S-57. QINSy jest aplikacją hydrograficzną posiadającą cały zakres niezbędnych funkcjonalności poczynając od pozyskiwania danych na produkcji map kończąc.

Program oferuje wysoką efektywność i niezawodność w takim zakresie prac jak pogłębianie, wielowiązkowa batymetria, przeszukiwania oceanograficzne, lokalne sondaże, wsparcie podczas budowy i konserwacji budowli oraz konstrukcji morskich, układanie rurociągów i kabli, wpółpraca z pojazdami ROV i wiele innych.

W prosty i wygodny sposób umożliwia podłączenie oraz konfigurację dużej ilości czujników i urządzeń; nie ważne czy jest to odbiornik GPS, czujnik pomiaru pływów, echosonda jedno lub wielowiązkowa czy też sonar.

QINSy oferuje dużą różnorodność formatów wymiany danych takich jak: DXF, S- 57, XTF, GeoTIFF, GSF, BAG albo ASCII co pozwala na wymianę danych z wieloma innymi aplikacjami.

QINSy opiera się na „bez limitowych” i modularnych kryteriach projektowych umożliwiających przyszły rozwój. Program ten stanowi podstawę QPS i prezentuje jej silną pozycję na rynku.

Za sukcesem QINSy stoi kluczowa technika opierająca się na precyzyjnej nawigacji oraz gromadzeniu, przedstawieniu, przechowywaniu i przetwarzaniu danych oraz na natychmiastowym otrzymywaniu wyników. Zawiera metody wizualizacji 3D podwodnego środowiska.

Dowodem jego dużej elastyczności, jest używanie na pokładach: morskich statków typu offshore, barek do układania rurociągów, platform wiertniczych, sejsmicznych statków badawczych, pogłębiarek i hydrograficznych jednostek badawczych.

Od 1996 roku Qinsy stał się standardem w badaniach morskich, tworzeniu map batymetrycznych i elektronicznych map nawigacyjnych ENC.

QINSy oferuje ciągły przepływ danych wykorzystujący dużą różnorodność czujników. Jest nie tylko niezależny od czujników, ale także od sprzętu komputerowego. Działa na standardowym komputerze PC wykorzystującym oprogramowanie Microsoft Windows (XP, Vista lub Windows 7).

Pięć wersji Qinsy dostosowuje się do bardzo konkretnych przepływów pracy, których może wymagać klient:

Qinsy 9 Office Do planowania pomiarów w biurze, przygotowywania projektów, odtwarzania danych i
generowania produktów.

Qinsy 9 Single Beam  Do operacji z użyciem pojedynczej wiązki lub pojedynczej wiązki ze zintegrowanym sonarem bocznym, należy uwzględnić jeden GNSS, jeden MRU i jeden Gyro.

Qinsy 9 Marine Constructions Dla operacji pogłębiania bez redundancji systemów, w tym jedna wiązka dwuczęstotliwościowa, dwa systemy GNSS i nieograniczoną liczbę żyroskopów.

Qinsy 9 Do pomiarów hydrograficznych z wykorzystaniem do 3 systemów Wielowiązki lub Laser
i 2 odbiorników GNSS. Zawiera 1 obiekt główny + 1 obiekt podrzędny pozycjonowane z funkcją layback. Rejestracja rozpraszania wstecznego i kolumny wody w zestawie.

Qinsy Offshore Dla każdej aplikacji offshore. Nieograniczona liczba czujników i obiektów, z możliwością zdalnego wyświetlania. Rejestrowanie rozpraszania wstecznego i słupa wody w zestawie. Nie ma żadnych ograniczeń.

Dodatek do sonaru bocznego

Dostępny  z:
Qinsy 9 Single beam
Qinsy 9
Qinsy 9 Offshore

Dodatek Remote Display Client

Domyślna funkcjonalność z:
Qinsy 9 Offshore
Dostępny jako dodatek z:
Qinsy 9

Dodatek pogłębianie

Domyślna funkcjonalność z:
Qinsy 9 Marine Construction
Dostępne jako dodatek z:
Qinsy 9 Offshore

 

Dodatek układanie kabli

Dostępny jako dodatek z:
Qinsy 9 Offshore

Dodatek do sonaru bocznego umożliwia akwizycję sonaru bocznego, przetwarzanie,
i wyświetlanie mozaik w czasie rzeczywistym w konfigurowalnych przeglądarkach. Cele
mogą być również wybierane w czasie rzeczywistym, a następnie generowane w postaci raportu o celu
z bazą danych MS Access. Uwaga: Dane Sidescan (w tym TruePix) pochodzące z systemów
z systemów wielowiązkowych wymagają dodatku Sidescan

 

Dodatek Remote Display Client umożliwia wyświetlanie Qinsy na zdalnych komputerach w tej samej sieci bez dodatkowych licencji. Zdalny komputer może dostosowywać wyświetlacze i pozwala na zdalne sterowanie nagrywaniem i zmianami linii. Idealny dla kapitanów i pilotów ROV do utrzymania niestandardowego wyświetlacza.

 

Dodatek Pogłębianie obsługuje operacje wykonywane przez różne statki pogłębiające, takie jak pogłębiarki tnące, pogłębiarki lejowe i żurawie podsiębierne. Można tworzyć złożone systemy pogłębiania z różnymi ruchomymi elementami, takimi jak rura ssąca, drabina, wysięgnik i drążek. Obiekty mogą być łączone ze sobą, a obiekty podrzędne dziedziczą położenie obiektu głównego. Siatki pomiarowe QPS są automatycznie aktualizowane w oparciu o usunięty materiał i osady, przy czym szacowanej objętości na podstawie charakterystyki fizycznej narzędzia pogłębiającego.

 

Dodatek Układania kabli umożliwia obliczenie długości kabla i punktu przylegania kabla do dna morskiego na podstawie masy, naciągu oraz kątów odejścia w poziomie i pionie lub monitorowania przylegania. Sieć trakcyjna kabla może być wizualizowana w oknie Profil, natomiast obliczenia punktu przyziemienia są wyświetlane w oknie Nawigacja lub jako wartość liczbowa w oknie Ogólne.

Modułowa natura pakietu oprogramowania pozwala na wybór różnych dodatkowych modułów wyświetlających i użytkowych, aby jak najlepiej dostosować każdy z pakietów standardowych do własnych wymagań. Dodatkowe moduły mogą być wykorzystane później, za pośrednictwem jednej wiadomości e-mail
jeśli zmienią się Państwa potrzeby i/lub budżet.
Szczegółowy opis każdego modułu znajduje się w dokumencie zatytułowanym Definicja systemu Qinsy. Wszystkie sterowniki I/O czujników
dołączone są wszystkie sterowniki I/O czujników aktualne w momencie zakupu. Nowe sterowniki dodane później będą uwzględnione w rewizjach i aktualizacjach produktu.
Multibeam/Laser
Dawniej funkcja Multibeam/Laser była dodatkiem do Qinsy. Teraz jest standardem w Qinsy 9 i Qinsy 9 Offshore. Zaawansowane testy łaty można znaleźć w Qimera. Funkcjonalność ta umożliwia również zbieranie danych ze skanera laserowego.
Wykonywanie testów poprawności działania, zobacz Qimera. Funkcjonalność ta umożliwia również zbieranie danych ze skanera laserowego.


Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Szczecin Poland; tel. +48 914310400
pl_PLPL