QPS QINSy


Kompleksowy pakiet oprogramowania umożliwiający zbieranie danych batymetrycznych, danych z sonaru i magnetometru. Pozwalający na przetwarzanie tych danych, tworzenie map, w tym tworzenie nawigacyjnych map elektronicznych S-57. QINSy jest aplikacją hydrograficzną posiadającą cały zakres niezbędnych funkcjonalności poczynając od pozyskiwania danych na produkcji map kończąc.

Program oferuje wysoką efektywność i niezawodność w takim zakresie prac jak pogłębianie, wielowiązkowa batymetria, przeszukiwania oceanograficzne, lokalne sondaże, wsparcie podczas budowy i konserwacji budowli oraz konstrukcji morskich, układanie rurociągów i kabli, wpółpraca z pojazdami ROV i wiele innych.

W prosty i wygodny sposób umożliwia podłączenie oraz konfigurację dużej ilości czujników i urządzeń; nie ważne czy jest to odbiornik GPS, czujnik pomiaru pływów, echosonda jedno lub wielowiązkowa czy też sonar.

QINSy oferuje dużą różnorodność formatów wymiany danych takich jak: DXF, S- 57, XTF, GeoTIFF, GSF, BAG albo ASCII co pozwala na wymianę danych z wieloma innymi aplikacjami.

QINSy opiera się na „bez limitowych” i modularnych kryteriach projektowych umożliwiających przyszły rozwój. Program ten stanowi podstawę QPS i prezentuje jej silną pozycję na rynku.

Za sukcesem QINSy stoi kluczowa technika opierająca się na precyzyjnej nawigacji oraz gromadzeniu, przedstawieniu, przechowywaniu i przetwarzaniu danych oraz na natychmiastowym otrzymywaniu wyników. Zawiera metody wizualizacji 3D podwodnego środowiska.

Dowodem jego dużej elastyczności, jest używanie na pokładach: morskich statków typu offshore, barek do układania rurociągów, platform wiertniczych, sejsmicznych statków badawczych, pogłębiarek i hydrograficznych jednostek badawczych.

Od 1996 roku Qinsy stał się standardem w badaniach morskich, tworzeniu map batymetrycznych i elektronicznych map nawigacyjnych ENC.

QINSy oferuje ciągły przepływ danych wykorzystujący dużą różnorodność czujników. Jest nie tylko niezależny od czujników, ale także od sprzętu komputerowego. Działa na standardowym komputerze PC wykorzystującym oprogramowanie Microsoft Windows (XP, Vista lub Windows 7).

 


Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Szczecin Poland; tel. +48 914310400
pl_PLPL