Radiopławy EPIRB firmy SIMRAD


Radiopławy serii EG70/EP70 dostępne są w dwóch wersjach, zwalniane automatycznie za pomocą zwalniaka hydrostatycznego lub ręczne. Podczas uwolnienia radiopława za pośrednictwem satelit, nadaje do stacji brzegowych informację o statku znajdującym się w niebezpieczeństwie. Dane te zawierają między innymi pozycję jednostki oraz numer MMSI, dzięki którem można dokonać identyfikacji łodzi. Dla lepszej dokładności przy określaniu pozycji rozbitka radiopławy wyposażone są w GPS, co wpływa na zawężenie obszaru poszukiwań.

Modele oferowane przez firmę SIMRAD dostępne są w czterech rodzajach w zależności od potrzeb:

Radiopława EG70/EP70:

 • wyposażona w kapsule ze zwalniakiem hydrostatycznym
 • automatyczne zwolnienie w niebezpieczeństwie
 • 48 godzin pracy w tem. -20°C
 • dostępne wersje z GPS i bez GPS
 • solidna obudowa
 • bateria ważna 5 lat
 • programowanie numeru MMSI

Radiopława EG70/EP70:

 • uruchomienie ręczne
 • 48 godzin pracy w tem. -20°C
 • dostępne wersje z GPS i bez GPS
 • solidna obudowa
 • bateria ważna 5 lat
 • programowanie numeru MMSI

Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Szczecin Poland; tel. +48 914310400
pl_PLPL